Taula Veïnal d'Urbanisme

La Taula Veïnal d'Urbanisme és una plataforma de confluència ciutadana nascuda per abordar les qüestions urbanístiques de Barcelona des d’un punt de vista integral, transparent, horitzontal i que superi la lògica exclusivament territorial.

Més informació: https://forumurbanismebcn.wordpress.com/2016/01/25/inauguracio-de-la-taula-veinal-durbanisme-de-barcleona/