locals musicals

Barcelona sona a precarietat laboral

  • Publicat el dijous 05 de octubre del 2023 | 14:00

La llei que regula la contractació dels músics a l’Estat espanyol, el Reial Decret 1835/1985, estableix que els músics són treballadors per compte aliè i que, en conseqüència, han de ser contractats directament per l’organitzador o empresari responsable de l’espectacle. És a dir, obliga a la part contractant a donar d’alta als músics a la Seguretat Social i a practicar-los la retenció de l’IRPF.