Sanitat

Comissió en defensa de la sanitat pública de la FAVB

Aquesta comissió neix al 1996

L’objectiu principal és la lluita per un model de sanitat 100 x100 públic, universal i de qualitat i aconseguir la participació real de les veïnes i veïns en els centres dels seus barris i a nivell de la ciutat en la millora del funcionament dels serveis sanitaris.

Els principis ens mouen són la defensa d'un sistema sanitari públic que tingui com a centre l'atenció a la persona i que estigui basat en una Atenció Primària solvent (accessible, resolutiva i coordinada amb la resta de serveis del territori) i que respongui a les necessitats de la comunitat.

Per aconseguir-ho creiem que la forma millor i més eficient és que els fons públics per atenció sanitària siguin destinats a entitats 100% públiques, amb una gestió pública controlada per via administrativa i que les externalitzacions i contractes responguin cada cop més sovint a necessitats puntuals o de subsidiarietat i temporals

Els membres de la comissió són les persones que treballen a les vocalies de sanitat de les AVV de Barcelona Ciutat.

Les reunions es fan amb una periodicitat d’una vegada al mes, com a mínim; habitualment l’últim dilluns de mes. On es posa en comú la informació sobre el funcionament dels diferents serveis sanitaris de la ciutat, es valora i detecten els problemes i es prenen acords referents al seguiment i mitjans d'actuació per buscar vies de solució.

Entre els mitjans d’actuació hi són:

  • Presentació dels problemes detectats i de la valoració veïnal als gestors dels centres sanitaris, al Consorci Sanitari de Barcelona i a l’Ajuntament.
  • Elaboració de material informatiu per a difusió a veïns i als mitjans de comunicació.
  • Llençament de campanyes, mobilitzacions ciutadanes i recollida de signatures.
  • Incidència als òrgans de govern dels centres sanitaris, Conselleria de Salut, Parlament i grups parlamentaris: entrevistes, presentació de manifestos i signatures.
  • Participació en els diferents espais de coordinació territorial de les àrees en què s'han dividit els serveis sanitaris de la ciutat
  • Coordinació amb altres federacions veïnals a la Confavc i amb diferents plataformes

 

Comissió de Salut

Aquesta comissió neix al 1996 com comissió per a la defensa de la sanitat pública, degut a la preocupació de veïns i veïnes per la lentitud de l’aplicació de la Reforma de l’Atenció Primària, per la saturació constant dels serveis d’urgències i per la complexitat del model de l’atenció sanitària pública a Catalunya. L’objectiu principal és lluitar per un model de sanitat públic, universal, de gestió pública, accessible, de qualitat i que contempli la participació real dels usuaris/es