Publicacions

La Barcelona dels barris (1999)

Coordinat per Anna Alabart i Andrés Naya

Publicació que es va realitzar amb l'objectiu de conèixer els barris de Barcelona i el seu món associatiu, fent un recull explicatiu de les reivindicacions més importants del moviment veïnal de Barcelona de finals dels anys 90, també des d'una aproximació sociològica. Completa una primera edició de l'any 1991.

Edita: Favb, Barcelona, 1999
207 pàgines
Es pot consultar en paper a la Favb

Barcelona: retrat(s)

En plena ressaca olímpica, el germans Eugeni i Pedro Madueño, periodista i fotògraf, retraten els ambients humans de Barcelona que ens havien ocultat els anys de culte a l'arquitecte, a les inversions, al disseny i a les pedres. Un retrobament amb la ciutat en el sentit shakespearià que tan agradava citar a l'alcalde Maragall: "The city ins the people".

Edita: Favb, 1995
161 pàgines

La Barcelona dels barris (1991)

Aquest treball és un memoràndum de les associacions de veïns i veïnes, un llistat de les reivindicacions que queden pendents i que considerem importants. No fem un balanç del treball fet. Estem convençuts que Barcelona seria molt diferent sense les lluites i les aportacions del moviment associatiu. Avui ens limitem a oferir les dades de 84 associacions. Hem fet l'esforç d'elaborar i editat aquest llibre per deixar constància que existim.

Pàgines