Equipaments

Àrea d'Equipaments

Durant l’any 2015, la Favb va preguntar a més de cinquanta associacions veïnals sobre l’estat urbanístic dels barris de la ciutat. Entre altres temes, es van examinar els equipaments, les seves mancances segons les necessitats plantejades pel moviment veïnal dels barris. A partir d’aquest procés de consulta, es va redactar un informe final que recollia la síntesi de molts aspectes urbanístics, com l’estat dels espais públics, del transport públic, l’habitatge, etc.