Com crear una associació

Preguntes freqüents

Com crear una associació veïnal?

La comissió gestora elabora una proposta d’estatuts de l’associació veïnal i celebra una assemblea constituent en la qual es llegeixen i s'aproven, i s’escull una junta directiva. Els estatuts se signen per totes les persones fundadores. Es fa una acta de l’assemblea, en la qual consten els noms, adreces i DNI dels socis i socies fundadors, i s’assenyalen les persones escollides per formar la junta.