Barri Espai de Convivència BEC

BEC

Tota la informació en el blog del BEC

Aquest projecte es pot resumir com una acció diagnòstica i participativa des del moviment veïnal cap als barris de la ciutat. És un projecte que vol emergir des de la pròpia ciutadania, tenint  en compte tants als més joves, com a la gent gran, per que seva aquesta mateixa la que participi directament en els processos d’avaluació de problemàtiques, necessitats i possibles solucions col·lectives.

1.   Marc General del Projecte