La Barcelona dels barris (1999)

Coordinat per Anna Alabart i Andrés Naya

Publicació que es va realitzar amb l'objectiu de conèixer els barris de Barcelona i el seu món associatiu, fent un recull explicatiu de les reivindicacions més importants del moviment veïnal de Barcelona de finals dels anys 90, també des d'una aproximació sociològica. Completa una primera edició de l'any 1991.

Edita: Favb, Barcelona, 1999
207 pàgines
Es pot consultar en paper a la Favb

Secció: 
Tipus de publicació: