La Barcelona dels barris (1991)

Aquest treball és un memoràndum de les associacions de veïns i veïnes, un llistat de les reivindicacions que queden pendents i que considerem importants. No fem un balanç del treball fet. Estem convençuts que Barcelona seria molt diferent sense les lluites i les aportacions del moviment associatiu. Avui ens limitem a oferir les dades de 84 associacions. Hem fet l'esforç d'elaborar i editat aquest llibre per deixar constància que existim.

Secció: 
Tipus de publicació: