La Barcelona dels barris

La Barcelona dels barris (2008)

Quaderns de Carrer volum III
Aquest volum, la tercera edició de la Barcelona dels Barris, vol cobrir un deute de la Favb i de Carrer. Des de la darrera cita, l’any 1999, calia posar al dia i actualitzar aquest anàlisi sociològic de la ciutat barri a barri que segueix la tradició de les dues edicions anteriors, la primera del 1991.
Aquest volum vol també reivindicar pel moviment veïnal l’autoria de una frase, "La Barcelona dels Barris", que els responsables municipals ens ha manllevat i han volgut convertir en un “logo” propi.
Esperem que aquest document es faci vell a les vostres mans. Serà signe que hem assolit el nostre propòsit: que esdevingui una eina de consulta permanent i de guia en les lluites veïnals presents i d'un futur immediat.

Edita: Favb, Barcelona, 2008
Pàgines: 244

Secció: 
Tipus de publicació: