1970-2010: 40 anys d'acció veïnal

Quaderns de Carrer volum V
La memòria de les associacions de veïns i veïnes sintetitza la història dels barris i la dels milers d’homes i dones que han lluitat i lluiten per fer-los habitables. Aquesta història, massa sovint ignorada, recull lluites ciutadanes que no se centren només en l’urbanisme, els equipaments o els serveis públics, sinó que contribueixen a la construcció de la democràcia i de la ciutat i els seus barris, concebuts com a xarxes de relació i espais de convivència. Aquest treball vol fer visible la història del moviment veïnal i la seva influència decisiva en dues ciutats, Barcelona i Madrid, durant els últims 40 anys.

Aquest llibre complementa l'exposició organitzada conjuntament per les federacions veïnals de Barcelona (FAVB) i Madrid (FRAVM), que proposa un recorregut -des de la dictadura franquista i la transició democràtica fins a l’actualitat- pels diversos àmbits de lluita i reivindicacions de les associacions de veïns. Sense oblidar importants derrotes ciutadanes, a Barcelona es reivindiquen un centenar de conquestes veïnals que han canviat la ciutat i que es poden identificar clarament sobre el mapa de barris en forma d’espais, edificis i equipaments que, sense la lluita ciutadana, avui no existirien.

Podeu consultar íntegrament l'exposició per internet a la web www.memoriaveinal.org .
Edita: Favb, Barcelona, 2010
Pàgines: 438

Secció: 
Tipues de pubilcació: