Sylviane Dahan

Càrrec: 
Responsabilitat: 

És membre de l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample, on actualment és la presidenta. També és professora voluntària a l'Ateneu de l'Associació Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample. També coordina la vocalia de dones de l'entitat, des de la qual van guanyar del primer premi 25N contra les violències de Barcelona, amb el projecte Dones d'Enllaç.

Professora jubilada, és membre de la vocalia de Dones de la Favb i de la comissió de drets civils. Representa a l'entitat a la Plataforma 0-3, Ca la Dona i l'Institut Català d’Estudis de la Violència.