Albert Recio Andreu

Membre de l'Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat, de la Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris i de la campanya "Nou Barris Cabrejada, diu prou!". Forma part del consell assessor de la revista Carrer.

Professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Autor de nombroses publicacions. Membre dels consells de redacció de les revistes Mientras Tanto i Economia Crítica.

Representa a la Favb al Consell de Ciutat, a l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i a la plataforma Aigua és Vida. Representa a la Favb davant el districte de Gràcia.