Més facilitats per a la gestió econòmica i fiscal

Amb aquesta eina que posem a l’abast de totes les entitats volem apoderar al teixit associatiu de la ciutat de Barcelona. Més facilitats per a la gestió econòmica i fiscal = més temps per dedicar als projectes de l’entitat i més recursos a destinar-hi.

I volem fer-ho a través dels valors que fomenta el Codi Ètic de les Associacions:

  • Transparència econòmica
  • Funcionament democràtic
  • Gestió respectuosa dels RRHH
  • Confiança
  • Compromís ambiental
  • Compromís social
  • Absència total d’ànim de lucre
  • Foment de la participació interna
  • Relacions solidàries amb d’altres associacions

Per aconseguir-ho:
Facilitem un aplicatiu informàtic per a la gestió econòmica i fiscal, obert a qualsevol associació de la ciutat i elaborat per la Cooperativa Coop de Mà.
Becarem a associacions de veïnes i veïns per tal que puguin fer ús d’aquest aplicatiu gratuïtament.
Oferirem un acompanyament personalitzat i adaptat a les entitats veïnals becades, amb una diagnosi inicial que permetrà obtenir un pla de treball per a cadascuna d’elles. L’acompanyament serà personalitzat i a càrrec de la Cooperativa CoopdeMà.
La contractació de l’aplicatiu generarà els recursos necessaris per a les beques que s’oferiran a les associacions veïnals amb pocs recursos.