Carrer 105

Treballar a Barcelona

Número de Carrer: 
Treballar a Barcelona

Treballar a Barcelona
Número 105 - Març 2008

pàg 1- Portada:
Treballar a Barcelona (Rai Ferrer-Onomatopeya)

pàg. 2 a 4- D'entrada: Els barris i l'AVE
- Més enllà de l'AVE, Sant Andreu-Sagrera vol diners per als barris (Jordina Tarré / Fotografia: Anna Carlota, Catherina Azón, Dani Codina / Il·lustració: Alejandro Milà)
- Manca d'inversió i model de ciutat (Genís Pascual, president de l'AV de Sant Andreu del Palomar)
- El pla no escolta el barri (AV de la Sagrera)