Carrer 085

El jazz a Barcelona

Número de Carrer: 
El jazz a Barcelona

El Jazz a Barcelona
Númeo 85 - Estiu de 2004

pàg. 1
Portada: El Jazz a Barcelona (Tha)

pàg. 2
Editorial:
- El risc d'esquivar la crítica
El ninot de... Ferreres
Cartes dels lectors

pàg. 3
Crònica:
- La lluita dels immigrants escalfa l'estiu (Marc Andreu / Fotografia: Jordi Secall)
- Les escoles bressol redueixen personal (César Aguado Lozano / Fotografia: Arxiu escola bressol Esquirol)