Bac de Roda (associació cultural i social)

Dades de contacte
Districte / Barri: 
Direcció: 
Daloiz i Velarde, 30 baixos
Correu electrònic: