Jubilats de Macosa-Alstom afectats per l'aminat i la Comissió contra l'amiant de la Favb volem expressar les següents consideracions: