Valoració de la Favb sobre la sessió del 20 de juliol de 2021 de 'Resposta a les recomanacions del Dictamen sobre emergència habitacional a la ciutat de Barcelona', elaborat pel Consell de Ciutat el mes de febrer del 2020.

No voldríem marxar de vacances sense recordar a les AV que celebrarem l'assemblea ordinària de la Favb el dissabte 2 d'octubre al matí. A començaments de setembre enviarem la convocatòria oficial amb el material que també penjarem a la plataforma Participa-Favb.

Notícies

Ara més que mai, serveis públics! serà el lema de la 49 assemblea de la Favb del 2 d'octubre

No voldríem marxar de vacances sense recordar a les AV que celebrarem l'assemblea ordinària de la

La premsa local i el poder, més comissaris, però més transparència

La premsa local tenia, als agitats anys 70 i 80, un privilegi pragmàtic: podia contrastar la vers

La 'premsa pobra', cada any es perd un llençol

“Els redactors d’aquesta revista tenen més passat que futur.

Pàgines

Fa un mes les entitats sotasignats vam emetre un comunicat alertant del desgavell creat a l'espai públic per l'expansió sense control de moltes terrasses de bars i restaurants.

Comunicats

No estem preparats per a la crisi d'habitatge que vindrà

Valoració de la Favb sobre la sessió del 20 de juliol de 2021 de 'Resposta a les recomanacion

Després d'un mes de porta a porta a Sant Andreu

Ara fa un mes entrava en funcionament, amb certa precipitació, una prova pilot de recollida porta

Pàgines