Vocalia de Dones

Informació relacionada

 1. Els objectius de la Vocalia de Dones són:
  • Igualtat i justícia social per a les dones de Barcelona. Des del bressol fins a la vellesa, constatem la feminització creixent de la pobresa. Una injusta realitat que contrasta amb les innombrables aportacions que fan les dones en tots els àmbits de la vida de la ciutat, des del treball fins a la cura de les persones, passant per la cultura o la cooperació.
  • El moviment veïnal vol alertar la ciutadania davant les amenaces que pesen sobre els drets de les dones i sobre les seves condicions de vida. El desmantellament de l'Estat del benestar, la regressió en els drets laborals i les retallades en els serveis públics en són alguns exemples.
  • Necessitem unes polítiques públiques que afavoreixin l'accés a un treball digne i que donin opcions a les joves per construir les seves vides.
  • Cal construir alternatives i xarxes de solidaritat des dels nostres barris per avançar en la igualtat i combatre totes les violències.
 2. La Comissió té dificultat per regularitzar les reunions periòdiques. Sempre que es pot es treballa en xarxa amb entitats de dones, consell de dones, grups feministes de la ciutat i amb transversalitat amb altres àrees (sanitat, mobilitat, urbanisme, educació, gent gran...)
 3. En aquest moment s'està preparant el Fòrum Veïnal de Dones pel 5 i 6 de maig del 2017
Secció: